Corona-update: verlenging aftrek VAPZ-premies wegens uitstel van betaling of afbetalingsplan

In 2020 konden zelfstandigen die financiële moeilijkheden ondervonden door de Coronacrisis, uitstel van betaling voor de in 2020 verschuldigde sociale bijdragen aanvragen bij hun sociale verzekeringsfonds.

Corona-update: verlenging aftrek VAPZ-premies wegens uitstel van betaling of afbetalingsplan

In 2020 konden zelfstandigen die financiële moeilijkheden ondervonden door de Coronacrisis, uitstel van betaling voor de in 2020 verschuldigde sociale bijdragen aanvragen bij hun sociale verzekeringsfonds. In principe waren dan de in 2020 betaalde VAPZ-premies niet aftrekbaar vermits de sociale bijdragen door het verleende uitstel niet tijdig betaald werden. Bij wijze van eenmalige administratieve tolerantie heeft de fisucs beslist toch de aftrek van die VAPZ-premies toe te staan (circ. 2020/C/126, 19.10.2020).

Zelfstandigen die in 2020 zo’n betalingsuitstel hadden verkregen, maar ook niet in staat zijn om die in 2021 te betalen, konden een afbetalingsplan aanvragen om de betalingen over max. twaalf maanden te spreiden. Daardoor kan de betaling van die sociale bijdragen uitlopen tot in 2022. Daarnaast is het mogelijk dat zelfstandigen, die er uitdrukkelijk om verzoeken, opnieuw een uitstel van betaling verkrijgen voor de sociale bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal van 2021.

De fiscus komt aan deze situaties tegemoet door aan voornoemde circulaire een addendum toe te voegen waarin wordt bepaald dat de fiscale aftrekbaarheid van de in 2021 betaalde VAPZ-premies niet zal worden verworpen omdat de belastingplichtige een uitstel tot in 2022 heeft verkregen voor de betaling van de sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2021. De in 2021 betaalde VAPZ-premies zijn aftrekbaar als de belastingplichtige de voor datzelfde jaar verschuldigde sociale bijdragen, met inbegrip van die van 2020 die tot in 2021 zijn uitgesteld, heeft betaald of als hij een afbetalingsplan of uitstel heeft verkregen (circ. 2021/C/50, 31.05.2021).